Hoe u door productieoptimalisatie kosten bespaart en uw kwaliteit verbetert

In deze blog leg ik uit hoe wij, door te kiezen voor een ‘ketenproces aanpak’ bij productieoptimalisatie vraagstukken, de verwachting van onze opdrachtgevers overtreffen. De initiële vraag van onze opdrachtgever luidt vaak: ‘Help ons om het productieproces te verbeteren.’ Om productieoutput te verhogen is het natuurlijk noodzakelijk om het productieproces vakkundig onder de loep te nemen, maar maximale verbetering wordt behaald wanneer bij productieoptimalisatie wordt gekeken naar alle processtappen. Dus van grondstof invoer tot en met de verpakking! Een ‘ketenproces aanpak’ dus. (Auteur: Elmar Dohms van Dohms Support & Management, business partner van Next Level)

Maak het proces visueel

Zoals hierboven aangegeven hebben wij ons werkgebied afgebakend vanaf de invoer van de grondstoffen tot en met het verpakken van het eindproduct. Bijgaand een voorbeeld hoe wij een productieproces schema gebruiken om inzichtelijk te maken welke activiteiten wij in de industrie tegenkomen. Door gebruik te maken van een schema zijn alle processtappen duidelijk in beeld.

Versterk onderlinge samenwerking

Om tot een optimaal productieresultaat te komen is een nauwe samenwerking van de productieafdeling met de afdelingen engineering, onderhoud, productontwikkeling en de kwaliteitsafdeling noodzakelijk.

We zijn overtuigd dat iedere afdeling of keten van een organisatie een duidelijke toegevoegde waarde heeft binnen een bedrijf. Vaak blijkt nog veel rendement te behalen bij de afdelingen engineering en maintenance. Organisaties vergeten nog weleens competenties van betreffende medewerkers te gebruiken. Het duidelijk bespreken van verwachtingen tussen afdelingen verhoogd de betrokkenheid (over en weer).

De afdelingen engineering en maintenance kunnen de winstgevendheid van de productie positief beïnvloeden als ze meedenken en meewerken aan het continue verbeteren en vernieuwen van het productieproces. Dat kan als ze worden uitgedaagd verder te kijken dan alleen het onderhoud van het machinepark oftewel hun ‘deel van de keten’. Een andere manier van kijken, een positievere houding naar het bedrijf, en uiteraard ook hun eigen afdeling. Het samen zichtbaar maken van verstoringen, deze oplossen, borgen zodat je deze permanent tackelt.

Door met leidinggevenden en werknemers ‘stappen te zetten’ zijn wij ervan overtuigd dat de ‘ketenproces aanpak’ de sleutel is tot kostenbeheersing en efficiënter werken in de industrie.

Meten is weten

Door het meten van verspillingen, het analyseren van beschikbare data, het blootleggen van verstoringen en het opstellen van procedures wordt de efficiëntie van zowel het productieproces als het machineonderhoud verhoogd.

We schrikken regelmatig hoe laag het rendement van een bestaand machinepark is. Hieruit blijkt vaak veel meer rendement te halen. Dit hoeft nog niet eens met grote investeringen. Benut nu eens wat je hebt, met kleine investeringen worden vaak snel mooie stappen gezet, én resultaten behaald. Met goede metingen, observaties en gesprekken op de werkvloer wordt het werkelijk rendement duidelijk.

Belangrijk voor iedereen is om het overzicht te krijgen en te behouden. Het investeren in data-management bij een productielijn heeft dan ook alleen zin als deze door zowel monteurs, productiemedewerkers en proces engineers kan worden gebruikt. Terugkomende bijzonderheden, zoals bijvoorbeeld slijtage tijdens het produceren dienen te worden gedeeld. Ook dienen er duidelijke acties te worden afgesproken en opgevolgd.

Stel je nu eens kritisch op met de vraag ‘halen we wel het maximale uit ons bestaande machinepark?’  En ‘wat zijn onze productieresultaten in aantal, kwaliteit en leverbetrouwbaarheid?’ (Quality Cost Delivery). Vaak zien we dat de OEE (Overall Equipment Effectiveness) beduidend lager is dan verwacht, en dat we nog bij lange na niet op de MAX zitten (afhankelijk van de industrie is een OEE van 70-95% te realiseren).

Bij een diepere analyse op de werkvloer zien we dat de output van een productielijn vaak bepaald wordt door een deelbewerking / machine. Wat zou het nu betekenen als we deze bottleneck in het productieproces oplossen en dus alleen hierin investeren? Hoe is dan de kosten / baten verhouding? Vaak zijn dit investeringen die qua omvang beduidend kleiner zijn, minder risicovol en waarvan de installatie op een kortere termijn gerealiseerd kan worden. Deze gerichte deelinvesteringen die onderbouwd zijn vanuit een goede analyse op de werkvloer hebben vaak een hoog rendement
(ROI van < 1-2 jaar ) en verhogen de output van de totale productielijn met 10-25%.

Het klinkt allemaal heel vanzelfsprekend maar doen we het ook, en past het binnen de doelstellingen waar we over 5-10 jaar met onze onderneming willen staan?

Als business partner van Next Level kunnen wij een schakel zijn tussen de financiële interpretatie van uw bedrijf en het productieproces op uw werkvloer. Het ketenproces in uw bedrijf kan zo in zijn geheel worden overzien.