7 redenen waarom organisaties vastlopen

Een veel gehoorde klacht van ondernemers is dat vooruitgang maar moeizaam wordt geboekt. Ik hoor vaak de wens dat medewerkers meer initiatief nemen en meer verantwoordelijkheidsgevoel tonen, maar hoe kunnen we dat realiseren? (Auteur: Frans Seijsener, Partner bij Next Level)

 

1. Kijk eens in de spiegel

Wie ben jij als ondernemer, en welk effect heeft jouw gedrag op je medewerkers. Stimuleert jouw stijl van leidinggeven en die van je managers de medewerkers?

 

2. Schep duidelijkheid en durf los te laten

Zorg dat taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden (TBV’s) zijn vastgelegd en laat de verantwoordelijk aan je medewerkers. Maak afspraken met medewerker over resultaten, en stuur op afspraken en resultaten. Het niet duidelijk vastleggen van TBV’s leidt tot onduidelijkheid, het ‘toch even zelf doen’ ondermijnt motivatie en het gezag van medewerkers.

 

3. Investeer

Is er voldoende geïnvesteerd in je organisatie en je medewerkers? Zaken zoals verbetering van onderlinge samenwerking of het verbeteren van klantgerichtheid gaan niet vanzelf. Hierin dient te worden geïnvesteerd om vooruit te komen. Mis je competenties bij medewerkers, maak er dan werk van om competenties te versterken.

 

4. De waan van de dag regeert

Druk, druk, druk is het, en je hebt het gevoel dat je ‘in rondjes’ loopt. Wil je écht je organisatie en medewerkers ontwikkelen, geef dit dan de prioriteit die het verdient. Neem tijd om strategische doelen te bepalen en maak plannen tijdsgebonden. Gebruik bijvoorbeeld een Plan-Do-Check-Act cyclus zodat voortgang wordt bewaakt, plannen periodiek worden geëvalueerd en bijgestuurd. Weet je nu al dat planmatig werken niet je ding is. Maak er dan een intern project van, waar je capaciteit aan toekent. Laat je indien nodig door een externe deskundige bijstaan. Zo heb je in elk geval de bekende ‘stok’ achter de deur.

 

5. Adviezen worden niet opgevolgd

Je ‘vergeet’ goede adviezen op te volgen. Binnen de organisatie is veel kennis aanwezig. Daag medewerkers uit advies te geven, ook het uiten van kritiek en  non-verbaal gedrag zijn belangrijke signalen. Wanneer opmerkingen en signalen van medewerkers niet worden opgepakt omdat het ‘even niet past’ loop je de kans dat medewerkers een volgende keer de mond houden en met frustratie achterblijven. Mijn advies: je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar maak zaken bespreekbaar en geef duidelijk aan wanneer en wat medewerkers mogen verwachten ook wanneer je hun adviezen niet opvolgt.

 

6. Laat zien wat je wil, en kom in actie!

Laat daadwerkelijk zien dat je verandering tot stand wilt brengen en kom uit je comfortzone. Drukte en tijdsgebrek beheersen de korte termijn, maar voor de lange termijn is het nodig om visie, missie en strategie binnen de organisatie te delen. Medewerkers uit de huidige generaties hebben in toenemende mate behoefte aan een duidelijke koers. In hoeverre is het gezegde: “als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg” (Tony Robbins) op jouw organisatie van toepassing?

 

7. Verander in kleine stappen

Begin met kleine veranderingen en blijf met medewerkers in gesprek zodat draagvlak binnen de organisatie ontstaat. Zijn veranderingen te groot en zijn medewerkers onvoldoende overtuigd van nut en noodzaak, dan is de kans groot dat je weerstand oogst, en de ingezette verandering contraproductief werkt.  Te grote veranderingen zullen resulteren in onrust en onvrede. Maslow gaf in zijn piramide al aan dat ‘behoefte aan veiligheid’ eerst vervult dient te zijn, om uiteindelijk bij ‘zelfontwikkeling’ te komen.

 

Meer weten over succesvol veranderen? Een ‘must read’ is het boek ‘Doorbreek de cirkel’ van Arend Ardon (ISBN9789047003960 / Business Contact)